Hvad er Conversion Tracking?

Conversion Tracking, også kaldet Post Click Tracking (PCT), gør det muligt at følge brugeres adfærd efter, at de har set annoncen, og tillægge annoncen den retmæssig indflydelse på brugerens konvertering.

Mange brugere klikker aldrig på en annonce, men besøger alligevel annoncørens hjemmeside kort tid efter eksponeringen via andre kanaler. Ved at anvende Conversion Tracking, er det muligt at attribuere annoncens egentlige effekt, til brugeres efterfølgende besøg eller konvertering på kundens hjemmeside.

Hvorfor anvende Conversion Tracking?

Conversion Tracking kan være et vigtigt værktøj til at skabe øget indsigt i brugeres adfærd, og den reelle effekt af display annoncering, som ikke kun kan udledes af antal kliks til annoncørens site.

  • Se hvor meget trafik en kampagne har skabt til annoncørens site, som ikke blot stammer fra annonceklik.
  • Se hvor mange køb, bestillinger, sign-ups osv. kampagnen har medvirket til.

.

Hvordan fungerer Conversion Tracking?

  • Javascript tag (pixel) oprettes af JP/Politiken Ad Operations, og placeres på annoncørens hjemmeside af annoncøren selv.
  • Kampagne afvikles på normal vis, og der kan efterfølgende måles på afledt effekt eller konverteringer.

OBS. Grundet GDPR-lovgivning er det påkrævet at underskrive en dataaftale med JP/Politikens Hus ved brug af Conversion Tracking på kampagner. Tag venligst fat i din JPPOL-kontaktperson, som kan være behjælpelig med udarbejdelse af aftalen.

Da Conversion Tracking er afhængig af cookies, rammes mange Conversion Tracking-kampagner også af de begrænsninger, som ITP og andre tracking prevention-tiltag har indført.